Klachten

Klachten

Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Als u toch ontevreden bent en er samen niet uitkomt, kunt een klacht indienen. 

Klachtenloket Paramedici

Bij het Klachtenloket Paramedici (KLP) kunt u terecht met klachten over paramedici zoals diëtisten. Het Klachtenloket Paramedici informeert u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geeft antwoord op vragen. Een klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt u bij het klachtenproces.

Kijk voor actuele regels en voorwaarden op www.klachtenloketparamedici.nl

 

Quasir en Zorggeschil

U kunt ook terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing.

Is uw klacht nog niet naar tevredenheid opgelost dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ), via info@zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.